Kirjandid Paistus

5. november – 26. november
Paistu rahvamajas

Kirjutame kirjandit:

Tiina Rannaäär “Kontrastid”
Ingrid Tiitre “Kevad saabus laululuikedega”

Fotoseina tegevust toetavad Viljandi linn ja Eesti Kultuurkapital.