Läbipaistvad majad

26. jaanuar 2014. a. Viivikonna, Ida-Virumaa

Kunagi elas Viivikonnas pea 7000 inimest. Oli kool, haigla, raamatukogu ja palju muud eluks vajalikku. Täna, jaanuaris 2014, elab seal kohalike meeste sõnul umbes täpselt 15 inimest. Majad, kus asusid kool, haigla, raamatukogu ja muu eluks vajalik, on alles, aga need on läbipaistvad majad!