Ühe pildi lugu 155

Pildi ja loo autor Ly Lestberg.

Pildina „K6dukyla maastik“2019
Lõik Ly Lestbergi näituse „Vari & värelus“ saatetekstist: „Värelus“ on eesti keele kõige ilusam sõna. Ja ka meie teadmistes on värelust. Võibolla kõige olulisem on, et tarbime kunsti ja inimsuhteid kuidagi ühtviisi värelevalt, vaid pealispinnast lähtudes. Aga selle helkleva ja habiseva võbeluse taga me võibolla ei taipagi olude tõsidust. Või pinevust. Taoliselt värelev pinnalisus lisab pilgari pilvitule päevale särtsu juurde. Tekitab õnnetunnet. Vaatame küll kahetsedes üle õla tagasi, aga ei näe, mis ees ootab. Värelus eksitab oma iluga.“ /Mirjam Peil/