Aasta ’17 nädal 33

14. august – 20. august

Banaani ootus – Kaisa Kass
Meie korter on ammugi auruküttega – Kaja Tammesalu
Ootus – Õie Pak
Õunad tulevad sügisel alles – Mirko Miilits
Millal …. – Madis-Siim Kull
Ootaja aeg on pikk – Meelis Heli