Ühe pildi lugu 192

Pildi ja loo autor Reet Sau.

Tants

Ühe trööstitu välimusega tehasekatustel on aastast aastasse tegutsenud kajaka- ja tiirukoloonia. Kui 10 aastat tagasi olid enamuses hõbe- ja kalakajakad ning jõgitiirud, siis nüüd on võimust võtnud naerukajad ja mõned hõbekajakad, kuid tiirud on jäänud.
Koloonias on elu raske ja lahkhelid tekivad pisimatestki asjadest nii liigiväliselt kui -siseselt. Asustustihedus on suur, kinnisvara seega kõrges hinnas. Lisaks käivad aeg-ajalt ka tehasetöölised linnupesasid ise rüüstamas, loopides mune üle katuseääre alla. Üks tegu, mille vastu ma tunnen end jõuetuna, kuid mida sel aastal õnneks enam ei toimunud.
Kajakate ja tiirude vahelised tülid on karmid, eriti ajal, mil üksteise poegi kiusatakse ning ära üritatakse süüa. Kuid ka liikide omavahelised tülid on täis kisa ja katkumisi.
Tants on käeoleva pildi ilustav pealkiri, sõna tants seostub pigem ju positiivse nähtusega, kuid see tants siin pildil on tegelikult tüli, mis tekkis uskumatult kiiresti. Kaks jõgitiiru kaklesid tiireldes ja sõimeldes aina kõrgemale ja kõrgemale.
Olen neid olukordi näinud ka varem, kuid alles nüüd õnnestus mul seda näha ja jäädvustada ka läbi kaamerasilma.

Tants – Reet Sau