Kirjandid Paistus

10. märts – 31. mai

“Kirjutame kirjandit” Paistu rahvamajas

Martin Nagel “Minu maailm”
Kaspar Laanisto “Trikitab”

Fotoseina tegevust toetavad Viljandi linn ja Eesti Kultuurkapital.