Aasta ’24 nädal 12

18. märts – 24. märts – JUURED

Kividest kinni hoidmas – Külli Järvis
Juuripidi vees – Kadri Härm
Meie juured on maal – Ingrid Tiitre
Kivisse juuritud – Madis Rohtmets
Juured – Evald Veldemann
Teekond hing põhja – Meelis Heli