Aasta ’16 nädal 44

31. oktoober – 6. november

The Shire – Kaisa Kass
Tere. november – Kaja Tammesalu
Kuningas on lahkunud – Meelis Heli